"Si no vols que un problema es resolgui,
crea una comissió per estudiar-lo"

Volem un CAP Nou al Raval Nord Ja. Hem passat de les bones paraules a la sospita que jugaran amb la nostra necessitat i ajornaran la decisió fins al proper mandat. Tot de bon rotllo.

Ens veiem en la necessitat de parlar amb claredat, ja que les estratègies semblen evidents i ens hi juguem la salut i els drets de les veïnes del Raval, que no és qualsevol cosa. La necessitat de construir el nou CAP és inqüestionable, però aquí estem aturats emmig de falsos debats al voltant del nou CAP i l'ampliació del MACBA. És moment de prendre decisions.

Ja queda poc temps per donar compliment a la voluntat majoritària dels ciutadans -expressada per les 6500 signatures recollides- perquè el Ple de l'Ajuntament revoqui el conveni signat per l'anterior consistori, amb què es va cedir l’espai de la capella de la Misericòrdia al MACBA. Aquesta iniciativa ciutadana, que té el suport d'entitats i persones del món de la cultura amb el manifest "La cultura amb el CAP", va ser votada en el Ple del mes de febrer i acceptada per la mínima sense que fos vinculant.

Els tècnics del CATSalut ja han repetit fins a l'avorriment que "l'únic" espai (no el millor, no el més adequat) que reuneix les condicions per construir el CAP és la Capella de la Misericòrdia. Tots estem d’acord en què no es tracta d'una guerra entre cultura i salut, sinó de prioritzar la construcció del CAP, per raons més que evidents, per davant de l'ampliació del MACBA. El Museu s’ampliarà, d’això no hi ha dubte, però el creixement del MACBA no ha de ser a costa d'ajornar sine die, com ha passat des de fa 13 anys, la construcció d’un nou CAP al Raval Nord.

La decisió depèn dels partits polítics, que són els que han de votar si revoquen el conveni i donen llum verda a la construcció del CAP, una construcción que, segons els tècnics, ja està pressupostada i es podria fer en el termini de dos anys.

Des del primer moment Comuns i la CUP han votat a favor de la revocació; en contra s'han manifestat clarament el PP, Ciutadans i el PSC i Ardanuy, regidor no adscrit, i s'han abstingut ERC, Pdcat i Puigcorbé, regidor no adscrit. És d'assenyalar l’actitud d'ERC, que ha passat de donar suport obertament a la construcció el CAP a posar en qüestió la revocació del conveni amb el MACBA. Va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, militant d’ERC, qui va apuntar, en el seu dia, la Misericòrdia com espai prioritari per al CAP. Però, des que Gemma Sendra, que va ser gerent del MACBA, és regidora d'ERC a l'Ajuntament, i amb Ernest Maragall com a cap de llista per Barcelona, la posició del partit ha variat clarament i ha posat en qüestió la revocació del conveni i, com a conseqüència, la construcció de forma ràpida del nou CAP. Per descomptat que no hi ha oposició oberta, però sí propostes d’última hora, com plantejar la construcció del CAP en uns espais de la UB sense haver-ho consultat amb la mateixa Universitat. Aquesta proposta és inviable i l’únic que pretén és obligar a estudiar-la i impedir, d’aquesta manera, que el dimarts dia 19 de març es voti a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament la revocació, aquest cop sí vinculant a que es ratifiqui en el Ple del mes de març, única opció amb garanties de fer viable l'acord. Per tant, se’ns acaba la legislatura, i la construcción del nou CAP continua penjada.

Aprovar la construcció del nou CAP Raval Nord a la capella de la Misericòrdia és sense cap mena de dubte el millor per al Raval i per a la ciutat. Això seria respectar la voluntat, la decisió i la dignitat del veïnat i les treballadores del CAP i actuar per no ampliar la bretxa que ja existia i, que segur s'ampliarà, entre el MACBA, la població del Raval i els sectors de la cultura i moviments socials de la ciutat que entenen clarament quines són les prioritats i interessos que es posen sobre la taula.

No acceptarem que s'imposin ajornaments, mitjançant subterfugis, a la construcció d'un CAP Nou al Raval Nord. El volem Ja, i Ja vol dir abans del final del mandat municipal.

“Si no quieres que un problema se resuelva,
crea una Comisión para estudiarlo”

Volem un CAP Nou al Raval Nord Ja. De las buenas palabras a la sospecha de que van a jugar con nuestra necesidad aplazando la decisión para el próximo mandato. Todo de buen rollo.

Nos vemos en la necesidad de hablar con claridad, pues las estrategias parecen evidentes y nos jugamos la salud y los derechos de las vecinas del Raval, que no es cualquier cosa. La necesidad de construir el nuevo CAP es incuestionable, pero aquí estamos parados en medio de falsos debates sobre el nuevo CAP y la ampliación del MACBA. Es momento de tomar decisiones.

Ya queda poco tiempo para cumplir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos -expresada por las 6500 firmas recogidas- para que el Pleno del Ayuntamiento revoque el convenio firmado por el anterior consistorio, por el que se cedió el espacio de la capilla de la Misericordia el MACBA. Esta iniciativa ciudadana, que tiene el apoyo de entidades y personas del mundo de la cultura con el manifiesto "La cultura con el CAP", fue votada en el Pleno del mes de febrero y aceptada por la mínima sin que fuera vinculante.

Los técnicos del CATSalut ya han repetido hasta la saciedad que "el único" espacio (no el mejor, no el más adecuado) que reúne las condiciones para construir el CAP es la Capilla de la Misericordia. Todos estamos de acuerdo en que no se trata de una guerra entre cultura y salud, sino de priorizar la construcción del CAP, por razones más que evidentes, por delante de la ampliación del MACBA. El Museo se ampliará, de eso no hay duda, pero el crecimiento del MACBA no debe ser a costa de aplazar sine die, como ha ocurrido desde hace 13 años, la construcción de un nuevo CAP en el Raval Nord.

La decisión depende de los partidos políticos, que son los que tienen que votar si revocan el convenio y dan luz verde a la construcción del CAP, una construcción que, según los técnicos, ya está presupuestada y se podría hacer en el plazo de dos años.

Desde el primer momento Comunes y la CUP han votado a favor de la revocación; en contra se han manifestado claramente el PP, Ciutadans y el PSC y Ardanuy, concejal no adscrito, y se han abstenido ERC, Pdcat y Puigcorbé, concejal no adscrito. Se hace necesario señalar la actitud de ERC, que ha pasado de apoyar abiertamente la construcción el CAP a poner en cuestión la revocación del convenio con el MACBA. Fue la consejera de Salud, Alba Vergés, militante de ERC, quien apuntó en su día la Misericordia como espacio prioritario para el CAP. Pero, desde que Gemma Sendra, que fue gerente del MACBA, es concejala de ERC en el Ayuntamiento, y con Ernest Maragall como cabeza de lista por Barcelona, la posición del partido ha variado claramente y ha puesto en cuestión la revocación del convenio y, como consecuencia, la construcción de forma rápida del nuevo CAP. Por supuesto que no hay oposición abierta, pero sí propuestas de última hora, como plantear la construcción del CAP en unos espacios de la UB sin haberlo consultado con la misma Universidad. Esta propuesta es inviable y lo único que pretende es obligar a estudiarla e impedir, de este modo, que el martes día 19 de marzo se vote en la Comisión de Economía del Ayuntamiento la revocación, esta vez sí vinculante a que se ratifique en el Pleno del mes de marzo, única opción con garantías de hacer viable el acuerdo. Por lo tanto, se nos acaba la legislatura, y la construcción del nuevo CAP continúa colgada.

Aprobar la construcción del nuevo CAP Raval Nord en la capilla de la Misericordia es, sin lugar a dudas, lo mejor para el Raval y para la ciudad. Esto sería respetar la voluntad, la decisión y la dignidad de las vecinas y las trabajadoras del CAP y actuar para no ampliar la brecha existente y, que seguro se ampliará, entre el MACBA, la población del Raval y los sectores de la cultura y movimientos sociales de la ciudad que entienden claramente cuáles son las prioridades e intereses que se ponen sobre la mesa.

No aceptaremos que se impongan aplazamientos, mediante subterfugios, en la construcción de un CAP Nuevo en el Raval Nord. Lo queremos Ya, y Ya quiere decir antes del final del mandato municipal.